integreret kunst med tegl

 

 

Tegl er det smukkeste byggemateriale.

Kunst med tegl , som en integreret del af bygningen

lever lige så længe som bygningen.

kunst og bygning bliver en helhed.

 

 

 

Velkommen til min blog 10 juni 2020

Levende Murværk
TEGL som udsmykning. TEGL som integreret kunst i murværk.
I 2008 blev jeg involveret som kunstner i det landsdækkende projekt ”Murerfaget i Bevægelse”, hvor jeg udviklede nye teglsten med reliefvirkning. Det giver en lys-skyggevirkning, der gør muren ”levende”. Siden har jeg arbejdet med og undersøgt mulighederne for at tilføre teglbyggeriet nye kreative udtryk.
Kunsthåndværket er i dag forsvundet fra teglbyggeriet. Det er et stort tab. At vægte detaljen er at berige det æstetiske miljø, der omslutter de mennesker, der skal bo og leve der. At vægte den ornamentik, som smukke murværker kan give, er at vægte sanseligheden, give huset kant og karakter og forankre det identitetsskabende i en bygning. Når man tænker på, hvor meget vores bygninger fylder i det offentlige rum, må vi ikke nøjes med billige bo-maskiner. Jeg ser muligheder i tegl som kunstnerisk udtryk. Jeg vil vise, hvordan tegl også i moderne byggeri kan give bygninger sanselighed, kant og karakter. Vi må erkende nødvendigheden af, at kunst, godt håndværk og arkitektur må gå op i en højere enhed, hvis der skal ændres på ensformigheden.
Jeg arbejder ”hands on” med modeller i minitegl ¼ str. for at komme tæt på det taktile og sanselige udtryk, som et murværk har. Når modellen er færdig, er den nøjagtig mht. størrelsesforhold og feks. antal sten, og er nærmest er en opskrift, der er lige til at gå efter.
Undervejs i mit arbejde med murværker, har der åbenbaret sig mange nye muligheder for at skabe kunst med tegl. Bla. Udsmykning med teglskaller ved feks renovering af facader. Eller med blødt, ubrændt tegl, våde mursten, som kan formes mere frit, og derefter brændes.
Mit arbejde foregår med udgangspunkt i eget værksted og på teglværker efter behov.
Efter min mening er tegl det smukkeste byggemateriale, vi har. Men vi må tilbage til at dyrke materialets/lerets særlige udtryk og muligheder. Når det gælder teglbyggeriet, må de eksisterende traditioner udfordres.

 

 

Velkommen til min blog

På min blog vil jeg fortælle om projekter, udstillinger og andre aktuelle begivenheder.
Jeg vil også dele tanker, billeder og stille spørgsmål, som nogen måske kan hjælpe med at løse.
Først og fremmest vil jeg det næste år fortælle om det projekt som jeg har fået arbejdslegater til
Fra Boligfonden Kuben
og fra Statens Kunstfond,

Legaterne skal bruges til videreudvikling af det projekt, som jeg har arbejdet med de seneste år , teglprojektet ”Levende Murværk”.
Jeg kalder også projektet for ”Kunst med Tegl”.
Målet er at udvikle modeller, udforme godt PR-materiale og få ”Kunst med Tegl” integreret i byggeprojekter.
Det bliver en spændende proces, som du kan følge her på min blog.